2012 versus 1984 (sau cum realitatea depășește ficțiunea)

2012 versus 1984 (sau cum realitatea depășește ficțiunea)

Romanul SF al lui Orwell descria foarte bine module în care Ministerul Adevărului, subordonat Fratelui Mai Mare, modela trecutul după bunul plac al acestuia. Aveți o mostră mai jos.

„Since about that time, war had been literally continuous, though strictly speaking it had not always been the same war. For several months during his childhood there had been confused street fighting in London itself, some of which he remembered vividly. But to trace out the history of the whole period, to say who was fighting whom at any given moment, would have been utterly impossible, since no written record, and no spoken word, ever made mention of any other alignment than the existing one. At this moment, for example, in 1984 (if it was 1984), Oceania was at war with Eurasia and in alliance with Eastasia. In no public or private utterance was it ever admitted that the three powers had at any time been grouped along different lines. Actually, as Winston well knew, it was only four years since Oceania had been at war with Eastasia and in alliance with Eurasia. But that was merely a piece of furtive knowledge, which he happened to possess because his memory was not satisfactorily under control. Officially the change of partners had never happened. Oceania was at war with Eurasia: therefore Oceania had always been at war with Eurasia. The enemy of the moment always represented absolute evil, and it followed that any past or future agreement with him was impossible.”sursa citat.

Joi, 5 Iulie 2012, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2012 (extras): „Art. I. — Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. — Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata daca a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate ale cetatenilor care au participat la referendum.”

Ieri, 9 Iulie 2012, Victor Ponta: „Orice decide Curtea vom respecta”.

Astăzi, 10 Iulie 2012, Victor Ponta: „Respectăm toate deciziile Curţii Constituţionale”.  

Decizia CCR:

„COMUNICAT DE PRESĂ I

În ziua de 10 iulie 2012, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de un număr de 71 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal referitoare la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a constatat că Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.”

Și, tot astăzi, un ministru delegat pentru Administraţie, Victor Paul Dobre, a declarat că referendumul va fi organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Vreau să fiu foarte clar şi precis: Ministerul Administraţiei şi Internelor, toate instituţiile implicate, Guvernul României nu pot organiza consultarea decât în conformitate cu legislaţia în vigoare, adică Legea 3/200 corectată şi modificată prin Ordonanţa 41/2012. Restul sunt comentarii”

Eu nu sunt jurist, iar anii de drept din facultate (în niciun caz de drept constituțional), nu mai contează… S-au estompat. Doar că aici e vorba de logică.

OUG 41/2012 modifică Art.10 din Legea nr.3/2000. Intră în vigoare imediat, fiind publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452, din 5 Iulie 2012. Deci e singura lege în vigoare pe teritoriul României. Decizia CCR face referire (în 10 Iulie 2012) la această lege. Nu la una mai veche, nu la una care să aibă efect în paralel. Face referire la Art.10 din Legea nr.3/2000. Acel articol pe care l-a modificat OUG 41/2012. Și spune că e constituțională DOAR în măsură în care… și aveți textul legii.

Unde-i legătura cu textul din cartea lui Orwell? Trecutul nu mai există. Doar că e vorba de trecutul de acum cinci ore. L-au șters salvatorii noștri. A, și mai e ceva… Fratele cel Mare avea grijă să nu rămână nimic scris. La noi e o decizie scrisă a Curții Constituționale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *